სინუს ლიფტინგი

 

სინუს ლიფტინგი, აგრეთვე ცნობილი, როგორც სინუსის აუგმენტაცია, ქირურგიული პროცედურაა, რომელიც ზედა ყბის დასუსტებული ძვლების გაძლიერებასა და მოცულობის გაზრდას ემსახურება. პროცედურა, ძვლის აუგმენტაციის მსგავსად, საჭირო ხდება დენტალური იმპლანტაციის წინ.

რას ნიშნავს სინუს ლიფტინგი?

კბილის ამოღების შედეგად გამოთავისუფლებულ ადგილას ძვლები დროთა განმავლობაში სუსტდება და კარგავს ფუნქციას. ძვალის არამდგრადობის გამო შეუძლებელი ხდება დენტალური იმპლანტაციის ჩატარება, რა დროსაც დგება სინუს ლიფტინგის საჭიროება. სინუს ლიფტინგი ქმნის აუცილებელ პირობებს კბილის იმპლანტის განსათავსებლად ზედა ყბაში.

რა მიზანს ემსახურება სინუს ლიფტინგი?

სინუს ლიფტინგის ჩატარებისას ყბა-სახის ქირურგის მიზანია, შექმნას ძლიერი საფუძველი კბილის იმპლანტების დასაყენებლად. პროცედურა გულისხმობს სინუსის მემბრანის აწევას და გამოთავისუფლებულ ადგილას ძვლის მასალის ჩასმას. შედეგად, იზრდება ძვლის მოცულობა და იქმნება აუცილებელი პირობები დენტალური იმპლანტაციის წარმატებით ჩასატარებლად.

უშუალოდ სინუს ლიფტინგის პროცედურა რამდენიმე საათს გრძელდება და დამოკიდებულია პაციენტის მდგომარეობაზე. სრული პროცესი, გამოჯანმრელებისა და ფუნქციის სრულყოფილად აღდგენის ჩათვლით, შესაძლოა თვეები გაგრძელდეს. ამ დროის განმავლობაში აუცილებელია განმეორებით კონსულტაციებზე სიარული და ხანგრძლივი დაკვირვება.

სინუს ლიფტინგი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

  • წინასაოპერაციო გამოკვლევა, რომლის დროსაც პაციენტს უტარდება რენტგენი ან კომპიუტერული ტომოგრაფია;
  • ოპერაცია, რომლის ფარგლებშიც ქირურგი ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებით სინუსში ქმნის სივრცეს და განათავსებს ძვლის მასალას;
  • გამოჯანმრთელების პერიოდი, რაც მოიცავს ექიმის მიერ გაცემული რეკომენდაციების მიყოლას;
  • განმეორებითი ვიზიტები მუდმივი მონიტორინგისთვის.

რიხტერის სტომატოლოგიურ კლინიკაში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ყბა-სახის ქირურგები უზრუნველყოფენ ოპერაციის ნაყოფიერებას, პაციენტის კომფორტსა და კმაყოფილებას.

FAQs

ვისთვისაა საჭირო სინუს ლიფტინგი?

სინუს ლიფტინგი საჭიროა პაციენტებისთვის, რომლებსაც დიდი ხნის დაკარგული კბილის ადგილას ძვალი დასუსტებული აქვთ და სურთ კბილის იმპლანტის ჩასმა.

რა დრო სჭირდება გამოჯანმრთელებას?

სრულ გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე სჭირდება, როცა პაციენტი მონიტორინგისთვის რეგულარულ კონსულტაციებს უნდა გადიოდეს ქირურგთან.

შესაძლებელია თუ არა სინუს ლიფტინგის სხვა სტომატოლოგიურ პროცედურებთან ერთად ჩატარება?

დიახ, სინუს ლიფტინგის ჩატარება სხვა სტომატოლოგიურ პროცედურებთან ერთად (კბილის ექსტრაქცია, პაროდონტიტის მკურნალობა) შესაძლებელია.

რამდენ ხანს გრძელდება სინუს ლიფტინგის პროცედურა?

პროცედურისთვის საშუალოდ რამდენიმე საათია საჭირო, მიუხედავად ამისა, სრული პროცესი გამოჯანმრთელებისა და განმეორებითი ვიზიტების ჩათვლით რამდენიმე თვეს გრძელდება.

×