ლელა ნემსაძე – პარადონტოლოგი

Periodontist RIchter's Clinic
ლელა ნემსაძე – პარადონტოლოგი

 

 

 

 

 

 

 

 

Განათლება

2003- საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სრული კურსი სტომატოლოგიის სპეციალობით
2004 –
1) საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია დიპლომის შემდგომი განათლების ფაკულტეტი.
2) აკრედიტებული სახელმწიფო სარეზიდენტო პროგრამის“თერაპიული სტომატოლოგია”
3)საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია დიპლომის შემდგომი განათლების ფაკულტეტი.
4) სერთიფიკატი: 3 თვიანი კურსი ქირურგიული სტომატოლოგია
2005 – სახელმწიფო სერიფიკატი ექიმი სპეციალისტი. ნებადართული სპეციალობა : თერაპიული სტომატოლოგია

2007 – საქარველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია მედიცინის დეპარტამენტი
სერტიფიკატი: თანამედროვე კლინიკური მედიცინის აქტუალური საკითხები საქართველოში.
2007 – საქარველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია მედიცინის დეპარტამენტი.
სერტიფიკატი: კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა
2020 – თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განათლების ინსტიტუტი.
სერთიპიკატი: „მოზრდილთა და ბავშვთა პაროდონტოლოგია და ლორწოვანიგარსის დაავადებები“
2021 – პერიო თბილისი
სერთიპიკატი: საქართველოში ყველაზე დიდი ონლაინ კონგრესი პერიო საქართველო , ჩატარებული მკურნალობა პაროდონტოლოგიაში.
2021 – ალბიუსის პაროდონტოლოგიის საერაშორისო სკოლა (6 თვაინი)
2022 – ორთო-პერიო-იმპლანტოლოგიურ კონფერენცია.ბაზისური და კლინიკურ კონსერვატიული პარადონტოლოგია
2022 – პროფესორ პილონისთან ერთად განხილული რამდენიმე რთული კლინიკური შემთხვევების მკურნალობის დაგეგმარება და თავისებურებები და ასევე მე-4 სტადიის პაროდონტიტის მკურნალობბის გაიდლაინი. შესაბამისი სერთიფიკატი
2023 – სერთიფიკატი: “ლაზერული ტექნოლოგიები სტომატოლოგიაში”

სამუშაო გამოცდილება

2003-2004 უმცროსი ექიმი- თბილისის სამედიცინო სტომატოლოგიური ინსტიტუტი
2008-2010 თერაპიული სტომატოლოგია – არჩილ თამასიძის სტომატოლოგიური კლინიკა
2011-2020 თერაპიული სტომატოლოგია, პაროდონტოლოგია – შპს დენტალ ექსტრა
2021-2023 პაროდონტოლოგის ასისტენტი გადამზადება- ალბიუსუს სტომატოლოგიური ცენტრი
2022-2023 ორგანიზაციის ჯგუფის წევრი “საქართველოს იმპლანტოლოგიისა და პარადონტოლოგიის ასოციაცია”

×