Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შემდეგი კონფიდენციალურობის განცხადება არეგულირებს შპს რიხტერის კლინიკისთვის გაგზავნილი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას.

საიდენტიფიკაციო მონაცემების წარდგენით, ჩვენი ვებსაიტის სტუმარი ეთანხმება შპს რიხტერის კლინიკის მიერ ისეთი მონაცემების გამოყენებას, როგორც ეს აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის განცხადებაში. შპს Richter’s Clinic-ის მიერ შეგროვებული პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს მესამე მხარეებს, სერვისის პროვაიდერებს და შპს Richter’s Clinic-ის სხვა სუბიექტებს მთელს მსოფლიოში, სადაც აუცილებელია ვიზიტორმა წარმოადგინოს ინფორმაცია. შპს Richter’s Clinic-ის ვებსაიტზე მონაცემების წარდგენით, ვიზიტორი იძლევა აშკარა თანხმობას ამ ვებგვერდზე შეგროვებული მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე მათი ნებაყოფლობითი მოთხოვნების შესასრულებლად.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასთან დაკავშირებით ან არ ფიქრობთ, რომ თქვენი საკითხები მოგვარებულია, გთხოვთ, მიმართოთ თქვენი შეკითხვები ჩვენს ვებ-გვერდის მენეჯერს ბმულის „დაგვიკავშირდით“ გამოყენებით.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს აქვს წვდომა ვებსაიტის მეშვეობით წარდგენილ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციაზე. ასეთი თანამშრომლები ვალდებულნი არიან დაიცვან ამ მონაცემების კონფიდენციალურობა. პოლიტიკა ასევე ვრცელდება ნებისმიერ მესამე მხარეზე, სერვისის პროვაიდერებზე, შვილობილი კომპანიებისა და შპს Richter’s Clinic-ის დაკავშირებულ პირებზე, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ ასეთი ინფორმაცია შპს რიხტერის კლინიკისგან.

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი პირადობის შესახებ, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ა.შ. სერვისების მიწოდების, შემდგომი დაკვირვებისა და თქვენი საჭიროებისთვის შესაფერისი ახალი პროდუქტებისა თუ სერვისების შესახებ ინფორმირებისთვის. შპს რიხტერის კლინიკა გამოიყენებს მომხმარებელთა ინფორმაციას პროდუქციისა და სერვისების მომხმარებელთა გასაყიდად, მაგრამ არ გაუმჟღავნებს და არ გახდის ხელმისაწვდომ პირად ინფორმაციას მესამე მხარისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული.

შპს რიხტერის კლინიკა გაამჟღავნებს, გადახედავს ან წაშლის მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას კლიენტის ვინაობის დადასტურების შემდეგ.

ინფორმაციის დაცვა

შპს „რიხტერის კლინიკა“ ზღუდავს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომას მხოლოდ იმ პირებით, რომლებსაც ეს სჭირდებათ მომსახურების გაწევისთვის. ჩვენ ვინარჩუნებთ ფიზიკურ, ელექტრონულ და მენეჯერულ გარანტიებს, რათა დავიცვათ ამ ვებსაიტის მეშვეობით გადაცემული ყველა პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება. თქვენი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენი საიტი იყენებს ტექნოლოგიას, რომელიც დაშიფვრავს თქვენს სახელსა და მისამართს და სხვა ინფორმაციას, რათა იყოს ხილული მხოლოდ დაკავშირებული პირებისთვის.

ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ თქვენს მიერ ვებსაიტით, ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან ონლაინ ფორმით შეყვანილ ინფორმაციას. მაგალითად, ეს ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს, როდესაც თქვენ ითხოვთ მომსახურებას ან როცა დაგვიკავშირდებით მომხმარებელთა მხარდაჭერისთვის.

ინფორმაციის გამჟღავნება

შპს რიხტერის კლინიკა პატივს სცემს თავისი მომხმარებლების კონფიდენციალურობას და არ გაუმჟღავნებს თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს, გარდა იმისა, თუ სად მოგვეცით თქვენი თანხმობა ამის გაკეთებაზე. ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ გაყიდვების, ტრაფიკის და დემოგრაფიული სტატისტიკა და სხვა დაკავშირებული ინფორმაცია მესამე მხარეებს, მაგრამ ეს სტატისტიკა არ შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი ინდივიდუალური მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ წვდომა და გავამჟღავნოთ მესამე მხარეებს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მოქმედი კანონების და კანონიერი უფლებამოსილების მოთხოვნების შესასრულებლად, ჩვენი სისტემების სათანადო ფუნქციონირების დასაცავად და საკუთარი თავის და ჩვენი მომხმარებლების დასაცავად. ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის კანონი.

ქუქიების გამოყენება

შპს რიხტერის კლინიკა აგროვებს ინფორმაციას პირდაპირ თქვენგან მრავალი გზით, რომელთაგან ზოგიერთი ჩვენ აღვწერეთ ამ კონფიდენციალურობის განცხადებაში. ერთი გზა არის ქუქიების გამოყენება. ქუქი-ფაილები არის ინფორმაციის მცირე ფაილები, რომლებიც ინახავს და იღებენ ინფორმაციას თქვენი ვიზიტის შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილები თქვენს იდენტიფიცირებას მხოლოდ რიცხვად თვლიან. თუ ქუქიების გამოყენებასთან დაკავშირებით არაკომფორტულად გრძნობთ თავს, შეგიძლიათ აირჩიოთ ქუქიების ფუნქციის გამორთვა თქვენს ბრაუზერში.

ქუქიების ერთ-ერთი გამოყენება არის პაროლების და მომხმარებლის ID-ების შესანახად კონკრეტული ვებსაიტებისთვის. ასევე, ისინი გამოიყენება საწყისი გვერდების პრეფერენციების შესანახად. ვებსაიტებზე, რომლებსაც აქვთ პერსონალიზებული ნახვა, თქვენს ბრაუზერს მოეთხოვებათ გამოიყენოს მცირე სივრცე თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე ამ პარამეტრების შესანახად. ამ გზით, ყოველ ჯერზე, როდესაც შედიხართ ამ ვებსაიტზე, თქვენი ბრაუზერი შეამოწმებს, გაქვთ თუ არა რაიმე წინასწარ განსაზღვრული პრეფერენციები (ქუქი-ფაილები) ამ უნიკალური სერვერისთვის. თუ ამას აკეთებთ, ბრაუზერი გაუგზავნის ქუქი-ფაილს სერვერზე თქვენს მოთხოვნასთან ერთად ვებ გვერდის შესახებ.

ზოგიერთი ვიზიტორი თვლის, რომ ეს არის ვებსაიტის კონფიდენციალურობის შეჭრა, რათა თვალყური ადევნოს მათ პროგრესს საიტზე. ჩვენ ვიყენებთ ამ ცოდნას მკაცრად იმ მიზნით, რომ თქვენი ვიზიტები ჩვენს ვებსაიტზე რაც შეიძლება მოკლე და პროდუქტიული იყოს. ჩვენ გვსურს რაც შეიძლება სწრაფად მოგაწოდოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია ან სერვისი და მოგცეთ საშუალება, დაუყოვნებლად დაუბრუნდეთ სამსახურს.

მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემები

შპს რიხტერის კლინიკა ზოგადად არ ცდილობს შეაგროვოს მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემები ამ საიტის მეშვეობით. თუ ჩვენ ვცდილობთ ასეთი მონაცემების შეგროვებას, მოგთხოვთ, რომ დაეთანხმოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მონაცემთა გამოყენებას. ჩვენ ასევე შეიძლება შემთხვევით შევაგროვოთ ზოგიერთი მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემი. ჩვენთვის არასასურველი სენსიტიური პერსონალური მონაცემების მოწოდებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს გამოყენებას მოქმედი კანონმდებლობის დაქვემდებარებული მონაცემების შესახებ.

ცვლილებები ჩვენს პირად პოლიტიკაში

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს რიხტერის კლინიკა იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეცვალოს პირადი პოლიტიკა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით. აქ მოცემული არაფერი არ ქმნის ან არ არის გამიზნული ხელშეკრულების ან შეთანხმების შესაქმნელად შპს Richter’s Clinic-სა და ნებისმიერ მომხმარებელს შორის, რომელიც სტუმრობს ამ ვებსაიტს ან უზრუნველყოფს რაიმე სახის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

მნიშვნელოვანია: ამ ვებსაიტზე და მის ნებისმიერ გვერდზე წვდომით თქვენ ეთანხმებით ზემოთ დადგენილ პირობებს. გმადლობთ შპს რიხტერის კლინიკის არჩევისთვის.

×