سلب مسئولیت

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در وب سایت صرفاً برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شده است و نمی تواند جایگزین توصیه های پزشکی حرفه ای شود. توصیه می کنیم از یک متخصص پزشکی یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به دنبال مشاوره پزشکی، تشخیص یا درمان باشید. هر گونه مشکل یا خطر مرتبط با استفاده یا عمل به اطلاعات موجود در سایت، مسئولیت مالک سایت نیست. استفاده از سایت هیچ ارتباطی بین پزشک و بیمار ایجاد نمی کند.

×